Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Dysortografia Ortografia dla uczniów SP kl.4-6 zeszyt 5 Ą-OM-ON, Ę-EM-EN

Książka zalecana przez POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię.

Jest to jedyny zeszyt ćwiczeń z kompletu pierwszego, który nie rozpoczyna się komiksem lecz wstępem, w którym autorki wyjaśniają zasady korzystania z zeszytu ćwiczeń. Z zeszytu tego korzystają najczęściej uczniowie klas V-VI, którzy nie potrzebują już zachęty w formie komiksu, gdyż przemawia do nich także tekst.

Pisownia wyrazów z literami "ą" , "ę" jest trudna ze względu na duże rozbieżności między mową a pismem. Często uczniowie mają wątpliwości, jakie litery należy zapisać w wyrazach: "ą", "on" czy "om" lub "ę" , "en" czy "em".

Przekonaj się, że metoda pracy zastosowana w tym zeszycie ćwiczeń jest naprawdę skuteczna i wyjaśnia te wątpliwości ! Jest to metoda nowatorska, zastosowana tylko w naszych zeszytach.

Autorki uporządkowały materiał wyrazowy od najłatwiejszego do najtrudniejszego w dziesięć grup i zapisały wszystko w tabeli na s. 2. Każdej z dziesięciu grup odpowiada odrębny rozdział zeszytu ćwiczeń. Uczniowie opracowując kolejne grupy wyrazów , łatwiej pokonują trudności w pisaniu. Pod koniec każdego rozdziału zamieszczone są ciekawe ćwiczenia utrwalające i sprawdzające.

Można powiedzieć, że z pierwszą grupą wyrazów, w których występują cząstki "sią-się", "cią-cię", "nią-nię", "zią-zię", "dzią-dzię" dzieci wstępnie zapoznały się już przy opracowaniu pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w zeszycie 1. Teraz utrwalają pisownię i rozszerzają słownictwo. To jest naprawdę łatwe, a nawet interesujące!

Niektóre ćwiczenia wymagają znajomości gramatyki i mogą sprawiać dodatkowe trudności. Autorki starają się i te ćwiczenia podać w jak najprostszej formie.

Podtytuł: ą-om-on ę-em-en
Języki: polski
Ciężar: 0.115
Rodzaj: Książka
Szukaj