Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Dysortografia Ortografia dla uczniów SP kl.4-6 zeszyt 4 CH-H

Książka zalecana przez POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię.

Już kolorowa okładka wprowadza dziecko w kolejną trudność polskiej ortografii - dwie różne litery: dwuznak "ch" i litera "h" na oznaczenie tej samej głoski.

W komiksie, którym rozpoczyna się zeszyt, ten problem ortograficzny pomagają rozwiązać jego bohaterowie. Nie jest to problem nowy dla dziecka, gdyż w poprzednich zeszytach ćwiczeń trzeba było pokonywać trudności związane z użyciem różnych liter na oznaczenie tej samej głoski. A więc teraz może będzie już trochę łatwiej ?

Tak, jak w poprzednich zeszytach, zaraz za komiksem, zamieszczona jest tabela przedstawiająca uporządkowany zbiór informacji dotyczących pisowni wyrazów z "ch" i "h" (s. 3).
Na kolejnych stronach zeszytu uczeń ćwiczy umiejętność pisania wyrazów z "ch" według reguł ortograficznych (s. 4-14), a następnie pisownię wyrazów, którą trzeba zapamiętać, gdyż nie ma reguł wyznaczających ich pisownię.
Wyrazy te zamieszczone są na listach:
Lista nr 1 "ch na początku wyrazów przed samogłoskami" - s. 15;
Lista nr 2 "ch w środku wyrazu przed samogłoskami" - s. 28;
Lista nr 3 "h na początku wyrazów przed samogłoskami" - s. 32;
Lista nr 4 "h w środku wyrazów przed samogłoskami" - s. 44.

Każdy rozdział zeszytu zakończony jest ćwiczeniami sprawdzającymi, które należy wykonać bardzo starannie i zgodnie z instrukcją.

Języki: polski
Ciężar: 0.1
Rodzaj: Książka
Szukaj