Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Dysortografia Zeszyt 2 Ortografia dla uczniów szkoły podstawowej ó - u

Książka zalecana przez POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię.

W języku polskim głoska "u" może być zapisywana przy pomocy dwóch różnych liter "u" lub "ó". Uzasadnienie pisowni różnych liter na oznaczenie tej samej głoski sprawia niektórym uczniom trudności, które mogą utrzymywać się przez cały okres nauki szkolnej. Często nawet uczniowie o bardzo dobrych możliwościach intelektualnych wymagają dodatkowej pomocy dydaktycznej, a nawet korekcyjno-kompensacyjnej.Zastosowana w naszych zeszytach bardzo skuteczna i logiczna metoda pozwala zrozumieć istotę reguł ortograficznych, zapamiętać obrazy graficzne wyrazów, a także poprzez pisanie utrwalać obrazy motoryczne wyrazów i przezwyciężać trudności w pisaniu. Uczeń musi przeprowadzać analizę wyrazów, zauważać zmiany zachodzące w wyrazach, które uzasadniają pisownię.

W te trudne zagadnienia pisowni autorki wprowadzają dziecko poprzez komiks (s. 1 - 2), który stawia pytania dotyczące trudności w zapisywaniu wyrazów z "ó-u" i jednocześnie zachęca do wykonywania kolejnych ćwiczeń na różnorodnym materiale wyrazowym (s. 4 - 52). Ćwiczenia te uczą obserwacji zjawisk językowych dotyczących ortografii, gramatyki, słownictwa, słowotwórstwa, związków frazeologicznych i składni.

Pracę rozpoczynamy od wyrazów, w których "ó" wymienia się na "o, e, a" (patrz - lewa górna rubryka tabeli zamieszczonej na s. 3).

Na uwagę zasługuje nowatorski sposób systematycznego utrwalania i sprawdzania postępów w nauce. Ćwiczenia sprawdzające zamieszczone są na końcu każdego rozdziału oraz na końcu zeszytu (s. 53-60).

Nie wszyscy uczniowie szkoły podstawowej są w stanie opracować cały materiał zamieszczony w zeszycie ćwiczeń. Mogą wykonać wybrane zagadnienia, a pracę kontynuować w gimnazjum.

Języki: polski
Ciężar: 0.115
Rodzaj: Książka
Szukaj