Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Dysortografia GIMN i LO kl.1-3 zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii zeszyt 1 Ó-U

Książka zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię.

Gimnazjalisto! Licealisto!
Jeśli chcesz nauczyć się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, to rozpocznij pracę od zeszytu 1., ponieważ materiał ortograficzny dotyczący pisowni wyrazów z "ó-u" daje się uporządkować w stosunkowo prostej formie, co ułatwia zrozumienie istoty metody nauki ortografii i wykorzystywanie jej w trakcie pisania.

Pracę należy rozpocząć koniecznie od wnikliwej analizy wstępu (s. 1 - 7), a szczególnie przedstawionej w nim tabelki, która stanowi logiczny układ wiedzy o sposobach zapisu "ó - u".
Z tabelki wynika, że literę "ó" pisze się tylko w grupach wyrazów, które opisane są zwięźle po lewej stronie tabelki. Gdy uczeń opanuje pisownię tych wyrazów i sposób korzystania z tabelki, to w innych wyrazach może pisać "u". Wyrazów z "ó" jest znacznie mniej niż wyrazów z "u".

Uczniowie bardzo szybko uczą się korzystania z tabelki, co potwierdza wieloletnia praktyka terapeutyczna.
Zeszyt podzielony jest na rozdziały. Każdy rozdział ma wyrażnie wyodrębniony tytuł, a kolejne ćwiczenia poprzedzone są jasno sformułowanymi poleceniami.

Zupełnie inaczej niż w innych podręcznikach ortografii prowadzone są ćwiczenia utrwalające i sprawdzające, które znajdują się na końcu każdego rozdziału. W trakcie pisania należy ściśle przestrzegać podanej instrukcji (np. ze s.15.), gdyż taki sposób postępowania ułatwia tworzenie się obrazów wzrokowych wyrazów, co w dużym stopniu gwarantuje przezwyciężanie trudności w uczeniu się ortografii. Z instrukcji wynika, że ćwiczenia muszą być wykonywane we współpracy z drugą osobą.

Wykonując ćwiczenia uczeń powinien pisać ołókiem tak, aby można było zetrzeć źle napisany wyraz. Uczeń powinien także prowadzić oddzielny zeszyt do ćwiczeń utrwalających i sprawdzających.

Przyjemnej i owocnej pracy! Powodzenia w pracy!

Podtytuł: Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Języki: polski
Ciężar: 0.125
Rodzaj: Książka
Szukaj