Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym

Publikacja adresowana jest do nauczycieli języków obcych pracujących z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, którym bliskie są aktywne metody nauczania i którzy na dziecko i jego rozwój patrzą w sposób holistyczny i mają na względzie dbałość o jego ogólny, harmonijny rozwój. Uczenie języka na tym poziomie wymaga od nauczyciela specjalnego przygotowania pedagogicznego, językowego i metodycznego. W książce tej autorka przedstawia pokrótce te zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej i pedagogiki wczesnoszkolnej, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego i efektywnego przebiegu procesu nauczania/uczenia się i pozwala na optymalizację całego procesu nauczania języka obcego. Autorka przedstawia też szereg propozycji, jak wzbogacić zajęcia językowe ćwiczeniami z różnych obszarów edukacji: przyrodniczej, społecznej, artystycznej, technicznej, zdrowotnej i in., co rozszerza wachlarz oferowanych uczniom aktywności.
Szukaj