Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Religia Drogi świadków Chrystusa Jestem świadkiem Chrystusa w świecie GIMN kl.2 podręcznik

Podręcznik JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W ŚWIECIE jest podręcznikiem do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny z programem nauczania nr AZ-4-01/1
Podręcznik JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W ŚWIECIE:
• podejmuje wiele spraw ważnych dla licealistów
• może stać się przewodnikiem w poszukiwaniu własnego miejsca w świecie i sensu życia
• pomaga poruszać się po drogach ludzkiej wolności proponując za przewodnika Chrystusa
• dobór i układ treści sprzyja prowadzeniu pracy w grupach i dyskusjom, uczy argumentowania swoich przekonań, wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązania konkretnych problemów oraz umiejętnosci suchania i komunikowania się
• podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny, często wielkie dzieła sztuki, zdjęcia o charakterze symbolicznym
• każda z katechez zakończona jest modlitwą , którą można wykorzystać w czasie katechezy
• ostatni dział podręcznika stanowią tematy związane z okresami roku liturgicznego
Szukaj