Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Rysuj z nami

"Rysuj z nami" to zeszty ćwiczeń grafomotorycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zanim dziecko rozpocznie naukę pisania należy rozwinąć u niego sprawności psychomotoryczne, gdzie podstawową rolę odgrywają: - orientacja w przestrzeni ( góra, dół, lewo, prawo, nad, pod, itp.) - pomaga to dziecku w rozpoznawaniu i odtwarzaniu kierunku pisania, - pamięć ruchowa, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu. Istotną rolę w procesie przygotowania do nauki pisania odgrywa nabywanie przez dzieci zręczności (sprawności w posługiwaniu się rękami), oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo- wzrokowej. Ćwiczenia zawarte w zeszycie mają na celu wyćwiczenie u dziecka prawidłowego kierunku kreślenia linii o różnym kształcie. Dziecko kreśli linie po śladzie wzdłuż linii przerywanej, a rysunki mająna celu powiązanie kształtu linii z konkretnym ruchem lub przedmiotem. Strzałka na początku linii wskazuje kierunek kreślenia. Zaleca się kilkakrotne odtworzenie linii na folii,a gdy dziecko potrafi już poprawnie narysować , dopiero poprawianie pisakiem lub kredką w zeszycie. Zawarte w zeszycie rysunki mogą także posłużyć do ćwiczeń w mówieniu (opowiadanie obrazków), nazywaniu kierunków, wielkości, kształtów itp. W zeszycie nie ma poleceń, gdyż każdy nauczyciel lub rodzic potrafi najlepiej dobrać polecenie dla swoich dzieci zgodnie z ich aktualnymi umiejętnościami.
Szukaj