Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Wzorki dla Janka i Olki

"Wzorki dla Janka i Olki" to zeszyt ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących dzieci w wieku przedszkolnym do nauki pisania oraz podnoszących poziom pisania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Ćwiczenia zawarte w zeszycie ćwiczeń dzieci wykonują w indywidualnym tempie, zależnym od ich sprawności manualnych. Rozpoczynamy ćwiczenia od wykonania jednej linii, a liczbę linii zwiększamy w miarę nabywania przez dziecko sprawności. Każdy wzór ćwiczymy wielokrotnie wykorzystując w tym celu sztywną folię i pisak sucho ścieralny. Dopiero po poprawnym odtworzeniu wzoru dziecko rysuje je w zeszycie używając pisaka lub grubo piszącej kredki. Wzory wymagające od dziecka pisania całej linii bez odrywania ręki stanowią dużą trudność, mają jednak istotne znaczenie do opanowania umiejętności płynnego pisania. Zawarte w zeszycie szlaczki rysunki mogą posłużyć do ćwiczeń w nawiązywaniu kierunków, wielkości, kształtów oraz opowiadaniu treści obrazków. Rysunki można kolorować zgodnie z poleceniem nauczyciela lub według pomysłów dzieci. "Wzorki dla Janka i Olki" to ćwiczenia, które pozwolą na uzyskanie przez dziecka takiej sprawności manualnej, by mogło dobrze sobie radzić w dalszych etapach nauki pisania.
Szukaj