Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Z chemią w przyszłość 3 Podręcznik Zakres rozszerzony

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i innych typów szkół ponadgimnazjalnych, w których jest realizowany rozszerzony program nauczania. Część pierwsza obejmuje działy z zakresu chemii ogólnej i fizycznej, druga - materiał z chemii nieorganicznej, a trzecia - z chemii organicznej.

Część trzecia została podzielona na następujące rozdziały:

1. Chemia organiczna
2. Węglowodory
3. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
4. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
5. Chemia a życie codzienne

W poszczególnych rozdziałach podręcznika zostały również ujęte zagadnienia z klasy pierwszej (zakres podstawowy). Wszystko razem stanowi komplet treści, których opanowanie zapewnia przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii.

Książka zawiera zdjęcia ilustrujące przebieg doświadczeń chemicznych. Pokazane zostały w niej również rysunki i schematy, których celem jest przedstawienie w prosty i przystępny dla ucznia sposób trudnych pojęć oraz procesów. Po każdym paragrafie zamieszczono zadania przewidziane przede wszystkim jako samodzielna praca domowa uczniów. Na końcu rozdziałów znajdują się krótkie podsumowania eksponujące najważniejsze pojęcia z danego działu, zadania egzaminacyjne wykorzystane podczas sesji egzaminacyjnych oraz ciekawostki mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania wiedzy.

Podtytuł: Szkoła ponadgimnazjalna
Języki: polski
Ciężar: 0.455
Miejscowość: Kraków
Rodzaj: Książka
Szukaj