Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Dysortografia Ortografia dla uczniów SP kl.4-6 zeszyt 3 RZ-Ż

Książka zalecana przez POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się ortografii - dysortografię.

Zeszyt trzeci zawiera bardzo trudny materiał ortograficzny wynikający z rozbieżności między mową (dźwiękiem), a sposobem zapisu (literą). Tak samo brzmiące pierwsze głoski w wyrazach, np. : żaba - rzeka zapisuje się za pomocą różnych liter. W niektórych wyrazach nawet głoskę "sz" zapisuje się przez "rz" (np.: gorzko) lub ż (np.: bagaż).

Ten problem przedstawiony jest w zrozumiałej formie w komiksie, którym rozpoczyna się zeszyt ćwiczeń.
Na stronie trzeciej zamieszczona jest tabela przedstawiająca usystematyzowane wiadomości dotyczące pisowni wyrazów z "rz" oraz "ż".
W dalszej części zeszytu uczniowie wykonują różnorodne, ciekawe ćwiczenia na właściwie dobranych wyrazach, których pisownia wynika z kolejnych reguł ortograficznych.
Następnie utrwalają pisownię tych wyrazów, którą trzeba zapamiętać, gdyż nie ma reguł, które ją wyznaczają (wyrazy z "rz" niewymiennym oraz "ż" niewymiennym).

Uczeń doskonali nie tylko ortografię, ale także umiejętność czytania ze zrozumieniem, ćwiczy prawidłową wymowę, wzbogaca słownictwo, tworzy związki frazeologiczne, układa i zapisuje zdania i inne formy wypowiedzi.

Języki: polski
Ciężar: 0.12
Rodzaj: Książka
Szukaj