Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Tropiciele SP 3 cz.2 Podręcznik WSiP

Tropiciele to cykl dla klas 1-3, który doskonale sprawdza się w pracy z zespołem uczniów o zróżnicowanym poziomie gotowości szkolnej. Zapewnia uporządkowany sposób przekazywania wiedzy, jednocześnie daje uczniom możliwość samodzielnych poszukiwań i badań.
Zalety cyklu to przede wszystkim
- nowoczesne metody nauczania np. trening pamięci wzrokowej i słuchowej, techniki szybkiego czytania, ćwiczenia logopedyczne;
- nastawienie na podmiotowość ucznia duży nacisk położony na sferę uczuć, relacje z rówieśnikami oraz rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji;
- kąciki tematyczne ciekawe materiały rozbudzające zainteresowania dziecka;
- wysokiej klasy grafika rysunki przygotowane przez najlepszych polskich ilustratorów, zachęcające do interpretacji tekstu i eksperymentów artystycznych.
Materiały edukacyjne dzięki różnorodności treści pomagają rozwijać wrażliwość czytelniczą ucznia. Różne gatunki literackie, odmienne style pisarskie, dobór najlepszych autorów polskich i światowych dla tej grupy wiekowej sprawiają, że nie sposób poczuć znużenia coraz dłuższymi tekstami. Autorzy zadbali o to, by w podręczniku systematycznie pojawiał się ciekawy materiał przyrodniczy, dzięki któremu uczeń może dostrzec bogactwo natury. Trzecia klasa to czas porządkowania zdobytej wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii. Ta ostatnia została przedstawiona w kącikuTropimy ortografię w sposób czytelny, dowcipny, a przede wszystkim zapadający w pamięć. Edukacja społeczna konsekwentnie uczy m.in. rozpoznawania i nazywana emocji, empatii i życia w społeczeństwie zróżnicowanym pod wieloma względami.
Szukaj