Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego

Publikacja dotyczy wymaganego od 1999 r. od nauczycieli obowiązku formułowania wymagań programowych. Doświadczenia autorki konsultanta zajmującego się dydaktyką, a szczególnie diagnozą edukacyjną wskazują, że nauczyciele napotykają wiele problemów związanych z formułowaniem wymagań z zakresu nauczanego przedmiotu. Książka pomoże w dobrym planowaniu i organizowaniu lekcji.
Szukaj