Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Przyroda SP 6 Na tropach przyrody podr. w.2014 NE

,,Na tropach przyrody"Podręcznik, klasa 6Podręcznik dla klasy 6 zamyka serię ,,Na tropach przyrody" do nauczania przyrody w klasach 4-6, której głównym celem jest rozwijanie naturalnej ciekawości i aktywności uczniów dzięki oparciu nauczania na obserwacjach i działaniach praktycznych, zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej.Pierwszy z zawartych w podręczniku sześciu działów dotyczy problematyki degradacji środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy na temat zmian w środowisku spowodowanych działalnością człowieka i rozwijanie u uczniów postaw proekologicznych, m.in. poprzez wdrażanie do uczestnictwa w ograniczaniu negatywnego wpływu różnych substancji na środowisko przyrodnicze.Kolejne dwa działy są poświęcone treściom fizycznym i chemicznym. Zagadnienia fizyczne i chemiczne były po części omawiane we wcześniejszych klasach. W 6. klasie są omawiane treści uznawane za stosunkowo trudne. Należą do nich: drobinowa budowa substancji, mieszaniny substancji, zjawiska przewodzenia ciepła, elektryczności i magnetyzmu, zjawiska ruchu i sił występujących w przyrodzie.W następnym dziale uczniowie poznają ruchy Ziemi i ich następstwa dla życia na Ziemi, co jest podstawą do poznawania krajobrazów Europy i świata w dwóch ostatnich działach. Wędrówka przez strefy krajobrazowe w działach ,,Wokół Europy" i ,,Dookoła świata" służy unaocznieniu związku między przyrodą a działalnością człowieka w różnych regionach świata. Szczególną uwagę zwrócono na nasz kontynent, przede wszystkim na kraje sąsiadujące z Polską.
Szukaj