Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcy, + CD

Niniejsza publikacja to gotowy program terapeutyczny – dokładny opis Podejścia Interakcyjnego Rodzic-Dziecko – Palin PCI, w którym ogromny nacisk położono na współpracę między rodzicami a dziećmi. Autorki dowodzą, że tylko pełne zrozumienie potrzeb najmłodszych pozwala na skuteczną interwencję logopedyczną. Omawiają jej kolejne etapy i ilustrują ją opisami przypadków. Prowadzą czytelnika przez zawiłości programu i wyjaśniają wątpliwości, które mogą się nasunąć w trakcie jego lektury. W aneksie zamieszono kwestionariusze i arkusze niezbędne do przeprowadzenia terapii. Dokumenty te znajdują się także na dołączonej do książki płycie.

Program Elaine Kelman i Alison Nicholas to odróżnia od innych podejść terapeutycznych, że promowana jest w nim partnerska relacja między logopedą (specjalistą do spraw jąkania) a rodzicem (specjalistą do spraw swojego dziecka). Należy także zaznaczyć, że przedstawione w książce Podejście Interakcyjne Rodzic–Dziecko – Palin PCI może być z powodzeniem adaptowane to terapii innych zaburzeń mowy.

Podtytuł: Podejście interakcyjne rodzic-dziecko-palin pci
Język oryginału: angielski
Tytuł oryginału: Practical intervention for early childhood stammering
Tłumacze: Kądzioła Małgorzata
Języki: polski
Wydanie: 1
Ciężar: 0.79
Miejscowość: Gdańsk
Rodzaj: Książka
Szukaj