Rejestracja
0szt. za
0,00
PLN

Atlas Historyczny Od Starożytności do Współczesności SP kl.4-6

Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” z płytą CD „Dzieje Polski na mapach interaktywnych”. Gimnazjum Atlas historyczny do gimnazjum z serii „Od starożytności do współczesności” jest dostosowany do najnowszych wymagań programowych. Zawiera treści, które należy omawiać w ramach nauczania przedmiotu w gimnazjum oraz zagadnienia umożliwiające kontynuację edukacji historycznej w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Publikacja nawiązuje do tradycyjnego stylu, cenionego w kartografii. Zastosowane w niej rozwiązania sprzyjają doskonaleniu umiejętności lokalizacji czasowo-przestrzennej wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. Ponadto dzięki odpowiedniemu doborowi tematów oraz starannie opracowanym mapom atlas daje możliwość samodzielnego pogłębiania wiedzy historycznej. W skład atlasu wchodzą 134 mapy i plany. Przedstawiają one dzieje ludzkości od XV w. p.n.e. do współczesności. Prezentują zjawiska z zakresu polityki, kultury oraz gospodarki, a także treści społeczne. Ważną rolę odgrywa ikonografia, która jest ściśle związana z istotą zagadnień ukazywanych na mapach. Publikacja ułatwia uczniom przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego, a nauczycielom umożliwia pełną realizację programu nauczania, bez względu na wybrany podręcznik. Korzystanie z atlasu ułatwiają przejrzyste mapy oraz atrakcyjna forma edytorska. Poszczególne epoki historyczne zostały oznaczone różnymi kolorami, analogicznie dla całej serii. Na mapach zamieszczono odpowiednio dobrane i czytelne sygnatury. Zarówno pod względem doboru treści merytorycznych, jak i opracowania graficznego atlas jest zgodny z mapami ściennymi wydawanymi przez Nowa Erę.
Szukaj